Kategoriler
Shopping by   Çocuklar İçin
Shopping by   Renkler

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

ALICI: (Sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD-SOYAD: ADRES:

SATICI: (Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD-SOYAD: MAREWALL DEKORASYON DİJİTAL BASKI REKLAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ADRES: MALTEPE MAHALLESİ 332. SK. ÇEVRE HAN 1C ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, siparişi onayladığında sipariş bedeli, kargo ücreti ve varsa belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğünü kabul eder.

2. TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki terimler belirtilen anlamları ifade eder:

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 27.11.2014/29188)
HİZMET: Ücret veya menfaat karşılığında yapılan her türlü tüketici işlemini
SATICI: Tüketiciye mal sunan şirketi
ALICI: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla mal veya hizmet edinen kişiyi
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini
SİPARİŞ VEREN: SATICI’nın internet sitesi üzerinden mal veya hizmet talep eden kişiyi
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda hazırlanan gayri maddi malları

3. KONU

Bu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden siparişini verdiği ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: MAREWALL DEKORASYON DİJİTAL BASKI REKLAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Adres: MALTEPE MAHALLESİ 332. SK. ÇEVRE HAN 1C ZEYTİNBURNU/İSTANBUL Telefon: 0538 287 91 14 E-posta: [email protected]

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi: Teslimat Adresi: Telefon: E-posta/kullanıcı adı:

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: Adres: Telefon: E-posta/kullanıcı adı:

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanyalı ürünlerin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır ve belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir:

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Toplam
       
Kargo Tutarı:      
Toplam      

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat Tarihi:

Teslim Şekli:

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.


8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta/kullanıcı adı:

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI, SATICI’nın internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
 2. Sözleşme konusu her ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 3. SATICI, ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, yasal mevzuat gereklerine uygun, ayıptan arî, sağlam ve doğru teslim etmeyi taahhüt eder.
 4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak bildirecek ve 14 günlük süre içinde bedeli iade edecektir.
 6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edecektir. Ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erecektir.
 7. ALICI, ürünün tesliminden sonra kredi kartının yetkisiz kişilerce kullanılması durumunda ürün bedelinin banka tarafından ödenmemesi halinde, ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde iade edecektir.
 8. SATICI, mücbir sebepler nedeniyle ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI’ya bildirecektir. ALICI, siparişin iptal edilmesini, eşdeğer ürünle değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin ertelenmesini talep edebilir.
 9. SATICI, ALICI tarafından sağlanan iletişim bilgileri üzerinden her türlü bildirim ve pazarlama faaliyetinde bulunabilir. ALICI, bu iletişim faaliyetlerini kabul eder.
 10. ALICI, teslim aldığı ürünü muayene edecek; hasarlı ve ayıplı ürünü teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir.
 11. ALICI, sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya güvenlik açığı tespiti halinde, SATICI’nın talep ettiği belgeleri temin etmezse sipariş iptal edilebilir.
 12. ALICI, SATICI’ya verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu ve yanlış bilgi nedeniyle doğacak zararları tazmin edeceğini taahhüt eder.
 13. ALICI, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uyacağını kabul eder. Aksi takdirde doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar ALICI’ya aittir.
 14. ALICI, internet sitesini yasadışı amaçlarla veya başkalarının haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
 15. SATICI’nın kontrolünde olmayan üçüncü kişi sitelerine verilen linklerin içerdiği bilgilerle ilgili garanti verilmemektedir.
 16. İşbu sözleşme maddelerini ihlal eden ALICI, SATICI’yı ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır.

10. CAYMA HAKKI

ALICI’nın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde cayma hakkı Yönetmelik gereği mümkün değildir.

11. İPTAL KOŞULLARI

ALICI’nın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde iptal mümkün değildir.

12. İADE KOŞULLARI

Özel ölçü ile verilen siparişlerde iade kabul edilmez.

Cihaz ekranlarında oluşabilecek farklılıklar nedeniyle renklerde yanılma riski bulunmaktadır, bu sorumluluk ALICI’ya aittir.

ALICI’dan kaynaklanan ölçü, kağıt ve tasarım hatalarında iade kabul edilmez.

13. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapılan ödemelerde temerrüde düşerse, kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul eder. Temerrüt nedeniyle SATICI’nın uğradığı zararları ALICI tazmin edecektir.

14. YETKİLİ MAHKEME

Uyuşmazlıklarda, tüketicinin yerleşim yerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulacaktır. Parasal sınırlar aşağıdaki gibidir:

 • 2.000 TL altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri
 • 3.000 TL altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri
 • Büyükşehir statüsündeki illerde 2.000-3.000 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri

15. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden yaptığı ödemeyle bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde sözleşmenin okunup kabul edildiğine dair onay alacaktır.

SATICI:

ALICI:

TARİH: